PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axă prioritară: 3. Locuri de muncă pentru toţi. Obiectiv tematic: 8. Promovarea unorlocuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor. Prioritate de investiții: 8.iii.Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare. Obiectiv specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale